Bjørneklo på forgrunden

Nærmeste nabo på forgrunden, ønsker naturen tilbage. Denne billedserie viser grunden ind til naboen , vi har prioiteret således at vi vil høste disse frøstande for at hindre yderligere frøsætninng. 
Hele området så sådan ud  ved vor overtagelse,
Vi har bekæmpet bjørnekloen på hele det 6½ tdr land store område med extrem stor succes, dette ved hjælp af får og heste, nedslåning med le, rodstikning og sidst men ikke mindst ved at høste alle frø, og  dermed tømme frøbanken.
Billederne mod naboen viser bjørneklo som hvor frøene skulle høstes for at hindre frøsperdning. 
Naboen foretog dog en ulovlig indtrængen på vor grund, og slog de fleste frøstande af.
Dette bevirker med vor store erfaring i bjørneklobekæmpelse, at frødene ligger og eftermodner, samt at der sættes extrem spirekraftige lave frøstande hvorved der forekommer en meget stor frøsætning på området 

Nyeste kommentarer

21.08 | 19:45

Det er rigtigt. “Den du fodrer”.

03.03 | 21:36

Nej fik ikke styr på 2 naboer og 2 genboer, så efter 2 depressioner måt...

03.03 | 21:07

Hej Karsten! Nej fik ikke styr på 2 naboer og 2 genboer, så efter 2 depressio...

03.03 | 20:55

Da jeg var barn boede fam. Sølvkjær på Amager. Mine forældre og Sølv...