Hvad er der sket på Orevej 2, over 7 år

Mange naboer og genboer på Orevej 2

Det med rødt opmærkede er Orevej 2´s 3 matrikler på 6½ tdr.land, og som det kan ses er der mange naboer og genboer. Dette forudser vi som et muligt problem, og tager kontakt til samtlige naboer, for at aftale hvordan de ønsker vi skal agere i skel.(er der noget de ønsker skal blive stående og er der noget de gerne vil have fjernet.

Dette billede er et direkte luftfoto

🙂 Vi er meget forventningsfulde for at komme i gang med naturpleje på området således at vi kan få vore heste derud, bygge et hestehus, et maskinhus samt et beboelseshus til vore gamle dage

Dette billede, er et direkte luftfoto, hvorimod det foregående er et foto af et foto med indsatte tekster samt opmærkning af området med rødt.

Bjørneklo på forgrunden

😥Det er/var et kæmpearbejde at bekæmpe bjørneklo og holde dem i nede indtil frøbanken tømmes

Ja der var mange bjørneklo på grunden ved vor overtagelse, her billede set op mod Orevej

Bjørneklo på forgrunden

😥 Endnu et billede taget på forgrunden mod Orevej

Forberedelse til stendige

😮Bjørneklo er høstet og de høstede frø brændt, forgrunden er slået med grønthøster, vi skal nu i gang med at få fjernet alle rødderne fra de 8 elmetræer som der stod på vor grund før vor overtagelse, endvidere skal der foretages opfyldning således at vi kan komme til at bygge stendige samt foretage brostensbelægning med "bondebro".

Byggemarteriale ikke affald som uforstående nabo nævner i vidioindslag

Der er nu tilkørt byggemarterialer i genbrug til hestehus og maskinhus.

Vi prøver at imødegå uvenskab med naboer og genboer

Vi kan nu feste med vore vennerByggemarterialer er som man kan se stablet pænt for at skåne naboer mod gener og imødegå klager.😀😉

En lykkelig ejer af Orevej 2

Fest, ja det er dejligt at være blandt gode venner

Et billede mere fra festen hvor også mine gode genboer Morten & Dorthe´s heste er inviteret med😀

Det er dejligt at have gode venner der støtter én

Oprydningsarbejde på grundene forestår

Grundene på Orevej 2 har været forsømt i årtier og har i mellemtiden været anvendt til at smide forskellige former for affald på,. Cykler, grene buske træer haveaffald, andet affald, ja you name it.Men sådan har vi købt den så det er bare med at komme igang.

Affald sorteres, plastik affald , cykler dåser, flasker, tønder dunke ect. bortkøres til genbrugsplads, rene brokker anvendes som fyldmarterialer, grene, buske, rødder og træer samles i bunker og store stykker skæres til brænde hvorefter riset afbrændes sammen med høstede bjørneklofrø.

Mere oprydning og affald

😀 Vi har mange flere billeder af affald smidt på grunden, men vil ikke spilde plads på siden med dette

Midlertidigt hus som base

🤩Vi køber og opsætter et midlertidigt hus (den gamle kontorbygning fra "Stubbekøbing motor-og maskinværksted"), dette skal være vor base for naturpleje på området og opbygning af nødvendige bygninger.

Forkert prioitering af arbejdsopgaver

😮 Vi foretager en forkert prioitering i rækkefølgen af arbejdsopgaver.
For hurtigt at få dyr på området til hjælp med at bekæmpe bjørneklo, opfører vi midlertidige læskure til 5 indkøbte får og 4 heste. Disse opføres på "nybyggermanér" og pælene surres sammen, og bevirker at området herefter fremtræder "Klondykeagtigt",hvilket falder snævertsynede mennesker for brystet, idet disse ikke er i stand til at opfatte at dette kun er en midlertidig foranstaltning.
Vi skulle (set i bakspejlet) først have flyttet dyr til området, når dette var fuldstændig klar til at modtage dyr, med forsvarlige indhegninger, læskure, hestehus og en oprenset sø med en stabiliseret søbrink samt bortkørsel af midlertidige hus🤔. Dette er den største fejl vi har begået, men i vor naivitet formodede vi at vore omgivelser kunne fatte dette🤔🤔🤔🤔🤒😀

Lille læskur til 2 shetlandsponyer og 5 får

Overskrift 1

Store læskur til 2 nordbagger

Arbejdet fortsætter

😎 😎 Vort arbejde fortsætter med:
Indhegning af hele området.med en langstrakt fold mod nord og øst i hele grundens længde, således at der kan køres med traktor til baggrunden. Fra denne fold sættes hegn op vinkelret på åen således at vi kan styre afgræsningen og måske senere høste hø på området 
Foreløbig oprensning af sø
med opfiskning af store dele med dræg, oppumpning af bunslam med en stor dykpumpe, bortskæring af tilgroning langs brinker, bortskæring af grøde med leblad på stage.
Bygning af læskur langt fra nærmeste nabo,idet denne føler sig generet af fårenes brægen (vi smider hvad vi har i hænderne og bygger straks dette hus og flytter fårene for at imødegå nabostrid.
Stabilisering af søbrink således at der kan køres til baggrunden med lastbil under alle forhold.
Vedligehold af området ved nedslåning med le og grønthøster, således at uønskede vækster som bjørneklo og tækkerør kan bekæmpen såldes at det naturlige engområde kommer tilbage.
Bygning af 2 læskure, ét til store heste og ét til ponyer, disse bygges med en  overdækket høhæk til bigballer imellem, således at at der kan fodres hø fra to sider til 2 grupper af heste.
Bygning af hestehus af genbrugsmarterialer med 3 boxe, som skal anvendes som base når det midlertidige hus fjernes (vi har tilbudt dette hus som skovbørnehave til kommunens børnehaver, eller som "besøgsbørnehave" for børnehaverne og dagplejemødre, dette var dog ikke muligt idet huset blev krævet fjernet af 2 genboer og 2 naboer)

Den yderste indhegning på baggrunden,kan anes på billedet som også viser at vi er i gang med at høste tækkerør til at tække hestehuset på siden med (a la Hesneshusene)

Foreløbig oprensning af søen

Foreløbig oprensning af søen for at genskabe liv i denne

Overskrift 1

Bygning af læskur langt fra nærmeste nabo,som føler sig generet af fårenes brægen

Stabilisering af søbrink

Stabilisering af søbrink således at der kan køres til baggrunden med lastbil under alle forhold.

Vedligehold af området

Vedligehold af området ved nedslåning med le og grønthøster er ikke altid uproblematisk i et sumpområde, vi kan dog igen få traktoren op med 12 volts spil

Bygning af 2 læskure, ét til store heste og ét til ponyer,

Bygning af 2 læskure, ét til store heste og ét til ponyer, disse bygges med en overdækket høhæk til bigballer imellem, således at at der kan fodres hø fra to sider til 2 grupper af heste. Læskurene er endnu ikke færdige men man kan fornemme hvordan de bliver med tangtag som senere vil blive græsbegroet

Bygning af hestehus billede 1

Grund og gulv er støbt, med vinkeljer nedstøbt til fastgøring af stolper til fastskruning af vægge og box sider stolper til væg er fastgjort

Bygning af hestehus billede 2

Væge og loft er påskruet, senere vil der blive skåret hul til vinduer

Bygning af hestehus billede 3

Tagkonstruktionen er rejst og genanvendelige tagsten er tilkørt fra vor gode ven Poul tømrer´s søn Martin, som lige har fået udskiftet sit tag

Bygning af hestehus billede 4

Taget er lagt, vinduer er isat, vindpap er påsømmet og vi er i gang med at tække på siden a la Hesneshuse

Bygning af hestehus billede 4

Hestehuset er færdigt og vi kan fortsætte vore bestræbelser på at give natur området en tiltalende ramme, samt genskabe det oprindelige engområde

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 1):Overskrift 1

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 1):

Vi har skaffet marksten og begynder på at skabe et stendige , samt brolægge fra skel indtil stendiget. Forløbet kan på efterfølgende billeder

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 2):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 2):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 3):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 3):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 4):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 4):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 5):

Stendige og lægning af toppede brosten (bondebro) mod Orevej (Billede 5):

Inovative vækster som bjørneklo, samt danske tækkerør har fået overtaget:

Inovative vækster som bjørneklo, samt danske tækkerør har fået overtaget:

På hjemmesidens fotoside kan en fotoserie af området ses før vi begynder at skabe det oprindelige engområde,

På fotosiden er der også en fotoserie af hvordan området så ud efter at vi har trimmet det, og herefter kan se fouragerende viber på området, samt observere rørhøgen som har fået sig et godt jagtområde, endvidere observeres græssende rådyr med lam.

Det nye maskinhus er nu næsten færdig udvendig

Vi er nu så færdige med maskinhuset at vi vælger at fjerne den afskærmning vi har udført omkring huser for at kunne arbejde i fred uden indblandinger fra de 2 nærmester naboer og 2 nærmeste genboer, som i byggeperioden har anmeldt os for at udføre et byggeri i marterialer der er så dårlige at de ikke er egnet til byggeri (Gode sunde genbrugsmarterialer, kombineret me nye marterialer).marterialer som ifølge dem reducerer deres huspriser.

Vi er stolte af det nye maskinhus og forstår ikke naboernes og genboernes frustrationer😀😀😀😀

Vagn 24.01.2016 17:02

Der er da vist ikke meget liv i den drøm.

Er I nu faldet helt i søvn?

Prøv med en god flaske rødvin og lidt charme, Annie!

Vagn 23.01.2016 15:22

Er I nu omsider gået på pension, sådan rigtigt for alvor?

Vagn 25.01.2016 10:00

Fjollet at jeg blander mig. Jeg undrede mig bare over, at Orevej ikke var opdateret i lang tid, samtidig med at Søndergade er sat til salg!

Ha' en dejlig dag

anni 24.01.2016 21:01

Forstår ikke rigtigt dit spørgsmål Vagn !!!!!!

Jørgen & Anni 14.06.2012 11:41

Ja så ved jeg hvem du er Helge., tak for dit indlæg

Anni & Jørgen 06.06.2012 15:47

Hej Helge!
Samme tak som til Claus. Kender vi jer eller er I blot tilfældigt på hjemmesiden.
Støtten er en virkelig god hjælp for os.

jørgen og anni 14.06.2012 09:54

hej igen jørgen ja du ved hvem jeg er vi har talt sammen nede ved stranden og vi talte sammen ved p w wullf det var mig med cyklen mit råd hold ud hej

helge 06.06.2012 03:36

hej flot arb der er sket meget fra i købte grunden og til nu jeg vil bare sige hold ud jørgen og annie pøj pøj fremover

Claus 04.06.2012 12:59

Hej Jørgen og Annie

Det er en voldsomt imponerende arbejde insats der er lagt på på Orevej, synd det ikke ses positivt af naboen... god kamp fremover

Jørgen&Anni 04.06.2012 17:05

Hej Claus!
Mange tak for din posetive tilbagemelding,sådanne tilbagemeldier samt den støtte vi har fået i rigt mål, fra beboerre i Stbk har holdt modet oppe

Vagn 30.05.2012 15:17

Kære Annie og Jørgen.

Det er imponerende, det I har udrettet både på Orevej og i Søndergade, men fald nu snart til ro og nyd jeres otium - også dig, Jørgen!

surfede forbi 25.04.2012 18:45

konflikter,,, det hele strander vel på hormoner og dårlige hårdage

Lotte 06.04.2012 19:49

Heste huset ser ualmindeligt flot ud... er det mon misundelse????

Nyeste kommentarer

21.08 | 19:45

Det er rigtigt. “Den du fodrer”.

03.03 | 21:36

Nej fik ikke styr på 2 naboer og 2 genboer, så efter 2 depressioner måt...

03.03 | 21:07

Hej Karsten! Nej fik ikke styr på 2 naboer og 2 genboer, så efter 2 depressio...

03.03 | 20:55

Da jeg var barn boede fam. Sølvkjær på Amager. Mine forældre og Sølv...